ثبت شکایات

شما می توانید شکایات خود را نسبت به سایت با استفاده از فرم تماس زیر نوشته و ارسال کنید. جهت بررسی و پاسخ گویی به شکایات شما باید از ایمیل واقعی و یک شماره تماس معتبر استفاده نموده تا پس ا ز بررسی و رفع مشکل با شما تماس حاصل شود. الویت سایت فروشگاهی ای لنگر جلب رضایت مشتریان می باشد.